Vad är Publit?

Vi vill främja en värld där alla har möjlighet att skriva, publicera och läsa böcker. Bokutgivning ska vara enkelt och hållbart.

Publit grundades i Stockholm 2008, med målet att tillgängliggöra litteratur. De senaste åren har Publit utvecklats med visionen att bygga ihop ekosystemet runt bokutgivning.

Genom automatisering förenklar vi publicering och utgivning av böcker så att våra kunder kan samla hela kataloger, distribuera fysiska samt digitala böcker och följa all försäljning i ett och samma gränssnitt. Vi sköter produktion, distribution och fakturering. Att sälja böcker har aldrig varit enklare!

Publit jobbar mot målen i Agenda 2030. Du kan se vilka mål vi jobbar mot i respektive område. Vi är också stolta medlemmar av UN Global Compact, svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet.

Idag används Publit av mer än 2500 utgivare, allt från traditionella förlag till myndigheter, byråer och självpublicister.